Tegenwind

IMG_2551Vanaf het moment dat ik het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) verliet in 2011 lunchen ex-collega Jacqueline Engbers en ik eens per halfjaar. Een plezierige nieuwe traditie. Plaats van handeling is wisselend, ergens tussen Eexterveenschekanaal en Emmen. Vandaag lunchen we bij Bussemaker in Exloo. We kunnen zeggen een aanrader. Prettige entourage, goede lunchkaart en gezellige drukte.

Er is genoeg om bij te praten. Eerst het lief en leed. We spreken over pas en allang overleden ouders. Over afscheid nemen en over troostende gedachten bij de dood.

Daarna spreken we over een andere Tegenwind. Jacqueline woont op een steenworp afstand van de plek, waar mogelijk windturbines komen. De impact van alleen al de plannen is enorm.
Voor Jacqueline gaat het niet alleen om het geluid van de turbines, maar ook om het laagfrequente geluid. Dit kunnen wij niet horen, maar heeft wel zeker invloed op onze gezondheid. Organismen verweren zich hiertegen door verdikkingen in het lichaam aan te maken. Wetenschappers betwisten elkaar niet alleen over de gevolgen van dit laagfrequent geluid, maar ook over nut en noodzaak van windenergie, de opbrengst en de verhouding van windenergie in de mix met andere energiebronnen. De vergelijking met de gevolgen van de gaswinning in de buurprovincie is makkelijk gemaakt. Bij twijfel, niet doen.
Ook zijn er sociale gevolgen. Een dorp, waarin een gedeelte van de bewoners meewerkt aan de windturbines en een ander deel daar fel tegen is. En, wat is de status van het beschermde dorpsgezicht dat Annerveenschekanaal en Eexterveenschekanaal nog niet zo lang geleden hebben verkregen.
Alle reden voor Jacqueline om haar communicatie-ervaring actief in te zetten voor Tegenwind Hunzedal en voor de Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines. Beide verenigingen willen samen met andere actiegroepen in de omgeving (Tegenwind Veenkoloniën) het tij keren door de politiek op alle niveaus te beïnvloeden.

Als het inmiddels theetijd is geworden concluderen we dat we amper over het COA hebben gesproken. Over een half jaar verder ;-).